Viktigt med det inre

När man pratar om viktnedgång så hamnar fokus oftast snabbt på de konkret fysiska förändringarna man kan göra. Förändringar i sina val, rutiner och handlingar. Med detta kan man då ofta missa andra stora problem, den psykiska delen som gör de tidigare nämnda förändringarna så svåra att genomföra. 

vikt-tanke

Vad är det egentligen som gör att man gör de felaktiga valen i sitt liv? Varför köper man den där chokladbiten eller tar den extra portionen man egentligen inte behöver. Det kan finnas en hel del att arbeta med inte minst med hur man tänker och reagerar på ett visst sätt. Självklart så är motion och träning viktigt likaväl vilket sorts mat man stopppar i sig. Det är lika viktigt att man är införstådd i hur man tänker kring det hela med viktnedgång.

Ta hjälp av en coach

För många kan ett bra första steg vara att träffa en coach. Med hen kan man då börja reda i sina tankar och vad som egentligen ligger bakom de val man gör. Charles Sandström är en samtalsterapeut som erbjuder just coaching för allt från karriärfrågor till de av mer personlig natur.

I grunden så handlar det oftast om att reda ut vilka mål och behov man har som person och se var de står i konflikt med varandra. Detta görs enligt en metod som kallas psykosyntes och skapades av Roberto Assagioli som under ett tag var en av Sigmund Freuds elever.

Arbete man kan göra själv

Mycket av det interna förbättringsarbetet går även att göra själv. Många av de livsstilsförändringarna man gör brukar även ha klara effekter på både mående och hur man agerar i vissa situationer. Endast genom att börja föra matdagbok så ser man till exempel att viktnedgången blir dubbelt så effektiv.

Man kan även ta hjälp av böcker med information i ämnet för att sätta sig själv på rätt väg. Ett exempel är boken Övervikt handlar om känslor från socionomen Lisbeth Stahre. Boken fokuserar på två olika studier där man använder sig av en kognitiv metod för att behandla fetma istället för att fokusera på kosten.